WORKSHOPS VOOR OUDERS

Onze workshops brengen een moment van verademing. Ze bieden de ouders een zekere ademruimte.
Uitwisseling, welzijn en solidariteit staan centraal in onze workshops.
Met het oog op een vlotte planning voor de ouders voorzien we een lichte maaltijd (bijvoorbeeld: soep en brood).
Er wordt kinderopvang voorzien zodat de ouders onbezorgd aan de workshop kunnen deelnemen.
De workshops zijn toegankelijk voor iedereen.

Handvest voor collectieve activiteiten bij Eenoudergezinnen ‘thuis :

Wanneer ik een activiteit organiseer of eraan deelneem,

  • Maak ik deel uit van een groep waarin iedereen bijdraagt aan het goede verloop ervan ;
  • Draag ik zorg voor mijn behoeften terwijl ik er ook over waak dat er een plaats is voor iedereen ;
  • Ben ik verantwoordelijk voor mijn daden en die van mijn kind(eren) ;
  • Om ervoor te zorgen dat iedereen zich gerespecteerd voelt, heb ik aandacht voor de grenzen van elke persoon;
  • Kom ik met het voornemen om te ontdekken wat me wordt aangeboden, in een geest van openheid.